Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen

Hoe doe ik een voorafbetaling in de Personenbelasting ?

Als u voor de eerste keer een voorafbetaling wil doen, heeft u nog geen voorgedrukte overschrijvingsformulieren en dus nog geen gestructureerde mededeling. Daarom moet u de volgende richtlijnen volgen:

 • Betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam staat
 • Betaal op rekening: BE07 6792 0023 4066 (BIC: PCHQ BEBB)
 • Vermeld in de zone Naam en adres van de begunstigde: “Dienst Voorafbetalingen – Natuurlijke personen”
 • Vermeld in de zone “vrije mededeling” NIEUW gevolgd door uw rijksregisternummer. U vindt dit nummer op de achterkant van uw (elektronische) identiteitskaart.
  Heeft u geen rijksregisternummer, vermeld dan NIEUW gevolgd door uw geboortedatum onder de volgende vorm: JJJJ.MM.DD. Bijvoorbeeld NIEUW 1954.10.25.
 • U kunt slechts één rijksregisternummer vermelden. Het is dus niet mogelijk om voor partners (gehuwden of wettelijk samenwonenden) één enkele betaling te verrichten. In dergelijk geval moet per partner een afzonderlijke betaling gebeuren.

Na deze eerste betaling zult u voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Hierop zal het u toegekend refertenummer voorafbetalingen worden meegedeeld. Het betalingsformulier vermeldt de bij betaling te gebruiken gestructureerde mededeling waarmee die automatisch en zonder vertraging aan uw dossier kan worden gekoppeld. Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig deze gestructureerde mededeling over.

U kunt die trouwens gebruiken voor iedere voorafbetaling die u nadien nog wenst uit te voeren.

Als u gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, zal de spontane toezending van betalingsformulieren wegvallen. U kunt steeds de voorafbetaling hervatten en daarbij gebruik maken van dezelfde gestructureerde mededeling.

Als u de betaling door een derde (bv. door een bank in het kader van een financieringscontract) laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt.

Als u voor een volgende vervaldag toch géén betalingsformulier heeft ontvangen, dan belet niets dat u de betaling uitvoert zoals hiervoor werd aangegeven (met de gekende en unieke gestructureerde mededeling of met vermelding van uw rijksregisternummer).

Hoe doe ik een voorafbetaling in de Vennootschapsbelasting ?

Uw vennootschap beschikt over een ondernemingsnummer. Aan de hand van dit ondernemingsnummer kan via de volgende module een gestructureerde mededeling worden berekend:
TOEPASSING GESTRUCTUREERDE MEDEDELING

Deze gestructureerde mededeling kan ook voor de eerste storting van voorafbetalingen door uw vennootschap worden gebruikt.

Hou rekening met de volgende betaalinstructies:

 • Betaal bij voorkeur via een bankrekening die op naam van uw vennootschap is geopend;
 • Betaal op rekening: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen;
 • Vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst “Voorafbetalingen – Vennootschappen”;
 • Gebruik als mededeling:
  • Bij voorkeur, in de daarvoor bestemde zone, de gestructureerde mededeling berekend op basis van het ondernemingsnummer en dat via de hierboven aangeduide module. Hierdoor zal de betaling automatisch aan de onderneming worden gekoppeld.
  • Of gebruik de vrije zone en vermeld hierin het ondernemingsnummer.

Als uw vennootschap de betaling door een derde – bv. door een bank in het kader van een financieringscontract – laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt of deel hem minstens uw ondernemingsnummer mee, aan de hand waarvan hij zelf de gestructureerde mededeling kan samenstellen.

Na deze eerste betaling zal uw vennootschap voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Het betalingsformulier vermeldt de bij betaling te gebruiken gestructureerde mededeling waarmee die automatisch en zonder vertraging aan uw dossier kan worden gekoppeld.  Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig deze gestructureerde mededeling over.

Deze kan trouwens worden gebruikt  voor iedere voorafbetaling die uw vennootschap nadien nog wenst uit te voeren.

Als uw vennootschap voor een volgende vervaldag toch géén betalingsformulier heeft ontvangen, dan belet niets dat de betaling wordt uitgevoerd zoals hiervoor werd aangegeven (via de module berekenende gestructureerde mededeling op basis van het ondernemingsnummer of met vermelding van het ondernemingsnummer in de vrije zone).

Hoe worden mijn sociale lasten berekend ?